Slučování škol zřizovaných městskou částí bude pokračovat

Po sloučení ZŠ Vratislavova 13 a ZŠ Botičská 8 (od 1. ledna t. r.), které odsouhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 2 v říjnu 2003, čeká tento proces další dvě základní školy – ZŠ K. V. Raise Slezská 21 a ZŠ Na Smetance 1. Jejich sloučení od 30. června 2006 odsouhlasili zastupitelé na svém jednání 22. června. Nástupnickou organizací se stane ZŠ Na Smetance.
Již několik let je pro školství v pražských městských částech i jinde typický neustále klesající počet žáků (oproti roku 1991 ubylo za 12 let ve třídách městské části 1763 dětí). Financování školství je stále náročnější nejen v provozu škol a investičních nákladů na jejich údržbu, ale i v oblasti tzv. neinvestičních prostředků na mzdy a pomůcky, které přicházejí ze státního rozpočtu. Do roku 2003 tyto „státní peníze“ přerozdělovalo hl. m. Praha, ale od letošního roku je to zcela v pravomoci zřizovatele – městské části, která hospodaří s menším počtem peněz. Musí proto racionalizovat počet škol, aby jim zajistila méně problémový příliv mzdových prostředků.
MČ Praha 2 je zřizovatelem 9 mateřských škol s 8 odloučenými pracovišti a 11 základních škol: v letech 2000 – 2003 vydala na školství 374 940 000 Kč. Analýza oblasti školství, zpracovaná komisí výchovy a vzdělávání (KVV), ukázala, že při zachování současné vybavenosti je volná kapacita v základních školách MČ 714 míst.
ZŠ Slezská je umístěna v budově, kterou využívá celkem pět subjektů (základní škola, ZUŠ I. Hurníka, Zvláštní a Praktická škola, mateřská škola a školní jídelna). Činnost škol v tomto objektu byla zahájena v roce 1896. Leží na rušné křižovatce ulic Slezská, Vinohradská a Šumavská, v blízkosti Čechových sadů. ZŠ Na Smetance stojí na klidném místě, v bezprostřední blízkosti Riegrových sadů. Podle názoru KVV je sloučení vhodné se ZŠ Na Smetance, která odpovídá svou volnou kapacitou, dostupností i vybavením. Obě školy aplikují stejný výchovně vzdělávací program „Základní škola“. ZŠ Na Smetance přebere i program rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů, kterou zahájí již od 1. září 2004 tak, aby nebyla přerušena kontinuita tohoto programu. Městská část počítá s tím, že by uvolněné prostory v ZŠ Slezská byly nabídnuty hl. m. Praha, které by zde mohlo umístit Dům dětí a mládeže, jehož je zřizovatelem. DDM by uvolnilo prostory v ZŠ Na Smetance.   

Text: van, foto: len

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout