Smírčí rada

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali tom, že od od února tohoto roku začíná fungovat v naší městské části smírčí rada.
Máte problém? Dostali jste se do situace, která Vám znepříjemňuje život? Máte trápení a nevíte, jak dál? Nerozumíte si se sousedem, nájemníkem, majitelem domu apod.? Jste tlačeni do situace, která Vám nevyhovuje a už nevíte, jak s druhou stranou jednat? Máte pocit, že jste vyčerpali všechny možnosti řešení a zbývá jen soud, nebo pocit prohry? Našli jste vlastní řešení a nevíte, jak to sdělit druhé straně?
Smírčí rada byla schválena městskou částí Praha 2 podle osvědčeného vzoru vyspělých demokracií. Tvoří ji skupina občanů - prostředníků (z profesní oblasti speciální pedagogiky, sociální práce apod.). Všichni členové této rady byli odborně vyškoleni Centrem pro vyjednávání a řešení konfliktů a mají znalosti pro roli prostředníků při řešení konfliktů a v technikách vyjednávání. Tato občanská iniciativa je nezávislá a není orgánem MČ Praha 2.
Prostředník (mediátor) je osobou zcela nezávislou na vašem problému, protože v konfliktu není ani citově, ani mocensky angažována. Usměrňuje pouze proces vyjednávání mezi stranami tak, aby dosažené řešení mohlo být výhodné pro všechny zúčastněné strany. Prostředník nic nenařizuje, není to soudce ani arbitr. Nerozhoduje o tom, co je a co není správné. Chce, aby byl problém pochopen z několika stran a byly využity všechny dostupné informace, s případem související. Právo rozhodovat přenechává zúčastněným stranám, protože mají vlastní názor na to, jak případ řešit.
Tato služba je bezplatná. Pokud chce občan oslovit smírčí radu, může kontaktovat ÚMČ Praha 2: buď telefonicky p. Vojtěcha na čísle: 22 51 40 79 a p. Polanského na čísle: 22 51 60 95, nebo písemně na adrese: smírčí rada, Úřad městské části Praha 2, n. Míru č. 20, 120 39 Praha 2.   

Evžen Vojtěch

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout