Sokol Královské Vinohrady

Opravdu důstojně oslavil 115. výročí svého založení Sokol Královské Vinohrady. Při této příležitosti byla uspořádána výstava zachycující život Sokola v historii i v současnosti, vlastním nákladem byla vydána kniha L. Jirsáka popisující hlavní události v životě vinohradských Sokolů od r. 1887 do r. 1948 a 25. dubna se v sokolovně v Riegrových sadech konala slavnostní akademie.
Na té se představily všechny odbory Sokola – od nejmenších dětí, které cvičily s rodiči, přes žáky, žákyně a dorostenky až po ženy, které v úctyhodném počtu uvedly sletovou skladbu „Můj domov“ na hudbu A. Dvořáka. Největší úspěch ale oslavila Věrná garda – staří členové Sokola, kteří předvedli, že věk nemusí být překážkou. Tito členové Sokola zároveň ukázali, že si umějí udržet nadhled, když v jedné skladbě zacvičili v historických úborech a s nalepenými šedými vousy (viz foto). Akademie tak symbolicky ukázala, že v Sokole najde své místo každý – cvičenci jsou v rozmezí od dvou do 93 let a přijít může každý. Akademie byla zakončena sokolským pozdravem „zdar", který zazněl snad ze všech úst jak na ploše tělocvičny, tak z tribuny.
Sokol Král. Vinohrady byl založen 27. února r. 1887 vyčleněním ze Sokola Pražského. Cvičení se odehrávala v mnoha tělocvičnách po celých Vinohradech, také v Národním domě. Díky pochopení obce Sokol získal cvičiště nejprve u vodárny a poté i v Riegrových sadech, kde byla na počátku 40. let postavena dnešní sokolovna. Mnoho Sokolů padlo ve světové válce, za okupace se stali terčem rozsáhlé perzekuce a po nástupu komunistů k moci byla jejich činnost zastavena. Pod hlavičkou TJ Bohemians však pokračovali ve své práci a po r. 1989 byl Sokol K. V. obnoven.

Text a foto: Stanislav Sojka Autor se vzdává honor

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout