Soutěž o nejhezčího Šemíka vyvrcholí vernisáží v kavárně

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ÚMČ Praha 2 uspořádal výtvarnou soutěž pro děti základních a mateřských škol z naší městské části. Děti měly se svými učiteli podniknout výlet na Vyšehrad a pak, inspirovány tajuplným místem a prastarou legendou, nakreslit obrázek na téma „Šemík“. Porota měla nelehkou práci, když koncem října vybírala z 80 došlých obrázků.
Vítězové obou kategorií budou oceněni
poukázkou na stavebnici Lego za 500 Kč.
Některé další práce porota ohodnotila čestným uznáním. „V této soutěži není poražených, protože všechny došlé obrázky jsou moc krásné a svědčí o tom, že v Praze 2 vyrůstá nová výtvarná generace,“ uvedla za porotu hlavní pořadatelka soutěže Jana Havlíková z OŠMT. Ceny budou předány při slavnostní vernisáži všech obrázků došlých do soutěže, která se bude konat ve středu
12. listopadu ve 14:00 v Kafárně na kus řeči v Bezručových sadech.   

len

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout