Soutěž pro dětské fotografy

Městská část Praha 2 vyhlašuje letní fotosoutěž pro děti a mládež do 18 let. Zvolené téma by mělo souviset s prázdninami a létem; cyklus fotografií by měl obsahovat minimálně pět obrázků. Vítězné snímky vybere odborná porota.
Fotografie o maximálním rozměru 15 x 21 cm zasílejte nejpozději do 15. 9. 2002 na adresu: městská část Praha 2, OŠMT odd. volnočasových aktivit, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2. Obálku označte heslem „fotosoutěž“. Vyhlášení výsledků proběhne při slavnostní vernisáži fotografií na podzim (termín bude upřesněn po uzávěrce soutěže). Vítěz obdrží poukázku ve výši 3 000 Kč na nákup fotografického materiálu, držitelé druhého a třetího místa poukázky ve výši 1 000 Kč.

van

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout