Společenské setkání představitelů MČ Praha 2 se zástupci bezpečnostních složek