Spravedlivý mezi národy na Novoměstské radnici

TISKOVÁ ZPRÁVA

Spravedlivý mezi národy na Novoměstské radnici

 

Za podpory městské části Praha 2 se v úterý 27. února 2018 na Novoměstské radnici konal ceremoniál, při němž stát Izrael ocenil in memoriam statečnost českého evangelického kněze Václava Čermáka. Baptistický kazatel za 2. světové války zachraňoval židovské životy. Titul „Spravedlivý mezi národy“ za něj z rukou izraelského velvyslance J. E. Daniela Merona převzala dcera Marie Čermáková. Spolu s ním byli oceněni i dva občané Slovenské republiky.

 

Slavnosti se osobně zúčastnila starostka Prahy 2 Jana Černochová, která dlouhodobě usiluje o posilování historického povědomí obyvatel městské části. „Vážím si každého, kdo v časech nesvobody projevil osobní statečnost bez ohledu na možná rizika. Naše městská část se k takovým činům staví s velkou úctou, ať se staly za války nebo v dobách komunismu. Zvlášť silně pak vnímáme osudy našich židovských spoluobčanů, kteří byli nacisty masově deportováni do koncentračních táborů. Snažíme se jejich památku připomínat, například prostřednictvím projektu Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. Je nám ctí, že stát Izrael předává titul Spravedlivý mezi národy právě u nás, na Novoměstské radnici,“ uvedla starostka Prahy 2.

Baptistický kazatel Václav Čermák vrchovatě naplnil slova Talmudu „Kdo zachránil jeden život, jako by zachránil celý svět“. Podařilo se mu ukrýt a uchránit před deportací šest Židů. Všichni se dožili konce války.

Ocenění „Spravedlivý mezi národy“ uděluje památník obětem holocaustu Yad Vashem lidem, kteří během války nezištně pomáhali pronásledovaným obětem nacistického režimu. Václav Čermák je 117. Čechoslovákem, jemuž Izrael titul udělil.

 

Příběh Václava Čermáka, spravedlivého mezi národy

Po vypuknutí Slovenského národního povstání v srpnu 1944 nastal hon na Židy a příslušníky odboje. Proto se Weisenbergerovi a Schönfeldovi rozhodli opustit své domovy v Prešově. Ľudovít Repáš, zaměstnanec prešovské radnice, jim zajistil falešné dokumenty a poslal je za Václavem Čermákem, baptistickým kazatelem v Klenovci. Ten se postaral o obě rodiny a našel jim úkryt. S rostoucí intenzitou prohlídek prchalo stále více obyvatel Klenovce do hor. K odchodu se nakonec rozhodl i Ján Balciar, jeden ze zbývajících obyvatel Klenovce, a naléhal na Václava Čermáka, aby se i on s rodinou uchýlil do relativního bezpečí hor. Václav Čermák však nehodlal své chráněnce opustit a trval na tom, že musí jít s nimi. Na nebezpečný pochod do horské chaty se vydali společně – Ján Balciar se svou těhotnou ženou a dvěma dětmi, Václav Čermák s rodinou a Ignácem a Margo Weisenbergerovými a jejich devítiletou dcerou Vierou. Druhý den se k nim připojili i Imanuel a Johanna Schönfeldovi. Jejich řady později rozšířila ještě jedna Židovka, kterou vyhnali ti, kteří ji dosud ukrývali. Všech šest Židů se společně s jejich zachránci v chatě dožilo konce války.

Dne 12. dubna 2016 památník Jad Vašem udělil Ľudovítu Repášovi, Jánu Balciarovi a Václavu Čermákovi titul Spravedlivý mezi národy.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz
Zveřejněno: 28.02.2018 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout