Starostka Prahy 2 Jana Černochová a starosta Prahy 3 Alexander Bellu představili 2 konkrétní kroky pro zlepšení bezpečnosti v Praze

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Starostka Prahy 2 Jana Černochová a starosta Prahy 3 Alexander Bellu představili
dva konkrétní kroky pro zlepšení bezpečnosti v Praze

 

Ačkoliv kriminalita klesá a Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím světa, Praha se s problémy v oblasti bezpečnosti, drobnou kriminalitou a recidivou neustále potýká. Dva návrhy řešení těchto problémů představili dnes na tiskové konferenci starostové Prahy 2 a Prahy 3 Jana Černochová a Alexander Bellu.

 

„Problémům s drogovou kriminalitou, rušením nočního klidu či negativními projevy bezdomovectví jsou nejblíže starostové městských částí a je nezbytné, aby ve svých rukou měli silnější kompetence, jak zasáhnout. Proto chceme, aby starosta a Rada městské části měli vliv na výběr obvodního ředitele městské policie a současně mohli lokální městské policii určovat priority,“ představila Jana Černochová první z návrhů. Doplnila pak, že tomuto kroku bude potřeba změna zákona o hl. m. Praze.

 

Druhý návrh, kterým je tzv. princip třikrát a dost, následně představil Alexander Bellu. „Problém s drogově závislými a opilými bezdomovci není neřešitelný a nelze ho dále přehlížet. Pokud někdo soustavně porušuje veřejný pořádek a bezpečnost v obci, musíme ho zastavit. Proto přicházíme s pravidlem třikrát a dost a se sankcí zákazu pobytu. Za tři opakované přestupky totožného charakteru bude moci obec či městská část recidivisty ze svého území dočasně vykázat. Není to nic nového a v minulosti se to v praxi již osvědčilo,“ uvedl starosta Prahy 3.

 

Pro tuto změnu bude potřeba novelizovat přestupkový zákon, z něhož byla tato sankce v minulosti vypuštěna. Návrhy by chtěli starostové prosadit ve spolupráci s jejich kolegy, poslanci za ODS, s nimiž o jejich předložení již nyní jednají.

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

 

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 26.09.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout