Startovací byty

Vážení občané Prahy 2,
dovolte mi připomenout, pro koho je program na podporu řešení problémů bydlení mladých manželství určen a důvody, které vedly radnici Prahy 2 k jeho vyhlášení.
V první řadě to byla snaha nabídnout mladým rodinám pomocnou ruku při řešení jejich bytové situace na „startu“ jejich samostatného života. Ráda bych při této příležitosti zmínila, že radní od počátku věděli, že tuto pomoc nemohou nabídnout všem mladým lidem, kteří v tuto chvíli nemají samostatné bydlení.
Při výběru podmínek pro „startovací“ byty byla kritéria nastavena tak, že musí jít o manželský pár, který nemá nájemní, ani vlastnické právo k jinému bytu a bydlí
např. u rodičů, jež mají nájemní smlouvu na byt na území MČ Prahy 2.
Jistě chápete, vážení čtenáři, že radní Prahy 2 nejsou schopni vyřešit bytovou problematiku mladých lidí v celé České republice, jak bylo několikrát zmiňováno v reakcích na články např. v Mladé frontě Dnes, kde nám bylo vyčítáno, že naše kritéria jsou příliš tvrdá a že tento program se zabývá pouze problémy občanů Prahy 2. Jako zastupitelka Prahy 2 se cítím odpovědná především za obyvatele naší městské části a snažím se hledat řešení, jak jim alespoň na počátku samostatného života pomoci. Naším programem „startovacích“ bytů dáváme mladým manželstvím jednak pětiletý odklad pro vyřešení otázky bydlení, jednak možnost ušetřit prostředky, které by jinak musela vynaložit na bydlení za tržní nájemné.
Rozdíl v nájemném za rok na byt 40 m2 v Praze může za pět let činit až 450 tisíc Kč. Jistě víte, že v roce 2002 má proběhnout tzv. deregulace nájemného. To by znamenalo, že ceny nájmů se mohou uvolnit a já se domnívám, že jedním z důsledků bude více bytů dostupných k pronajmutí i ke koupi.
Nechci, aby se někdo domníval, že radní Prahy 2 neznají situaci mladých lidí. Já sama jsem ve věku, kdy jako většina mých vrstevníků bytovou otázku řeším, takže podmínky soutěže jsem mohla spoluvytvářet jako člověk, který problémy těchto lidí zná a není odtržen od reality. Hlavní problém může pramenit z obavy pouštět se do něčeho, o čem nemáme jistotu, jak to dopadne a co od nás vyžaduje odpovědnost a aktivní přístup.
Je mi líto, že v každém z nás je pořád někde zakořeněno, že se o nás někdo musí starat - obec, stát, rodiče, škola, zaměstnavatel, tedy tak jako za totality, kdy se odpovědnost a aktivita nijak neoceňovaly, spíše naopak. Kladu si otázku, jak dlouho bude ještě trvat, než se vymaníme z pocitu, že každý musí mít vše zaručeno - byt přidělený na dobu neurčitou, státem garantovanou výši nájmu a podobně. Svoboda přece není jenom pouhou proklamací a stavem volnosti projevu. Svoboda je především odpovědností jednotlivce za to, jaký život chce žít a co i on může společnosti nabídnout.
Bližší informace o projektu startovacích bytů získáte v Informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2 na tel.: 24 25 37 74 a e-mailu: podzimkovad@p2.mepnet.cz, nebo u vedoucí bytového oddělení Zdeny Szabové na tel.: 22 52 23 56 a e-mailu:
szabovaz@p2.mepnet.cz.


Jana Černochová (ODS), zástupkyně starosty pro věc

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout