Stavební práce pokračují dle harmonogramu

Dne 28. 11. 2017 došlo k dokončení statického zajištění vodorovných konstrukcí u stávajícího objektu, čímž byl splněn milník v harmonogramu prací.Byly provedeny podkladní parotěsné/pojistné vrstvy na střešní konstrukci a realizovány výkopové práce šachty ZTI v 2. PP včetně její výztuže.V současné době pokračují práce na realizaci příček v 2. PP včetně realizace rozvodů VZT, kanalizace a ústředního topení v celém objektu.


Probíhá výroba hliníkových oken a dále osobního a jídelního výtahu.  

Zveřejněno: 30.01.2018
Vytisknout