Stavební úpráce pokračují podle harmonogramu

Probíhá kompletace herních prvků hřiště pro montáž.Je realizována montáž hliníkových oken do dvora a do zahrady.Probíhá realizace podkladových vrstev souvrství dvora a je postavené fasádní lešení s ochrannou sítí.

Zveřejněno: 31.05.2018
Vytisknout