Stonožkové děti pomáhají doma i v cizině tam, kde je třeba

Vitamíny pro irácké děti v hodnotě 10 000 korun poslaly koncem května „stonožkové děti“ ze ZŠ Kladská české polní nemocnici v Iráku. Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka tak v současné době směřuje svoji pomoc do další oblasti postižené válkou (v minulých letech se děti podílely na obnově zničených škol v Kosovu).
Ke sbírce se mohou přidat všechny školy – stačí poslat vitamíny na adresu: Vojenský útvar 4159, Kyjevská ul., 390 61 Tábor.
Na přání českých lékařů působících v Iráku Stonožka také pořádá sbírku hraček pro Irák. „Děti nosí nové hračky, případně své starší. Ale jen takové, o kterých si samy myslí, že udělají druhým radost – např. plyšové hračky, autíčka a panenky,“ říká učitelka Kateřina Vávrová, která už více než deset let vychovává „stonožkové děti“ v Základní škole Kladská.
V letošním školním roce děti soustředily svoji pomoc nejprve na povodněmi poškozené školy. V rámci „stonožkových týdnů“ si každá škola sama zvolí způsob, jak získat peníze. V ZŠ Kladská tradičně pořádají výstavy žákovských výtvarných prací a při té příležitosti přispívají dětem finančními dary rodiče.
V duchu původního záměru, který stál u zrodu hnutí Na vlastních nohou, pokračuje také pomoc dětem v českých nemocnicích. V rámci setkání ke Dni dětí předaly „stonožkové děti“ Gynekologicko - porodnické klinice „U Apolináře“ přístroj EME Infant flow driver (pomocný přístroj pro dýchání nedonošených dětí) v hodnotě 180 000 korun; peníze na něj získaly tradičním způsobem – prodejem originálů dětských vánočních přání, které „stonožkové děti“ kreslí již 13 let. Přání si objednávají firmy – vesměs však zahraniční.

Text: len, foto: archiv ZŠ Kladská

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout