Stůl pro jednoho vznikl v Praze 2 a stal se inspirací pro ostatní městské části

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stůl pro jednoho vznikl v Praze 2 a stal se inspirací pro ostatní městské části


Na adresnou pomoc konkrétním lidem bez domova se zaměřuje nový charitativní projekt Stůl pro jednoho, který vznikl z iniciativy neziskové organizace NADĚJE za podpory městské části Praha 2. Nový projekt je součástí rozšířeného terénního programu, který realizuje městská část s organizací NADĚJE od poloviny roku 2015.

Do pilotního projektu se za dobu jeho trvání zapojilo šest provozoven a deset klientů. Od prosince 2016 do současnosti bylo lidem bez domova rozdáno 1 176 porcí teplého jídla. „Když před časem oslovila městskou část Dominika Farkasová, že provozuje bistro a napadlo ji, zda by se jídlo vyhazované v gastronomických provozovnách nějak nemohlo dostat k lidem bez domova, byla jsem okamžitě pro. Problematika bezdomovectví je nám dobře známa, humanitní odbor úřadu ji aktivně řeší právě ve spolupráci s charitativními organizacemi,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, v jejíž gesci je sociální oblast.

Nezisková organizace NADĚJE hodnotí projekt Stůl pro jednoho jako smysluplný a inspirující. Jeho hlavní smysl vidí v adresné pomoci a zároveň motivaci provozoven k postoji, že jídlem se nemá plýtvat. Předpokládá, že do konce roku 2018 zapojí do projektu minimálně 50 provozoven a rozšíří jej i do dalších měst.

  ***

 Jak projekt Stůl pro jednoho funguje

Projekt byl spuštěn v prosinci 2016. Klienty pečlivě vybírají zkušení pracovníci NADĚJE. Vybaví je průkazem pro výdej jídla, kterým se klient v provozovně prokáže. Každý měsíc je vyhodnocena prospěšnost této formy pomoci a na základě toho se platnost průkazu prodlužuje. Provozovna je oprávněna nevpustit klienta dovnitř v případě zanedbaného hygienického stavu (z deseti klientů byl vyřazen na základě žádosti majitele provozovny jeden). Množství poskytnutých porcí a termín i čas výdeje stravy určují sami provozovatelé. Při první návštěvě doprovodí klienta do provozovny pracovník NADĚJE.


Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz

Zveřejněno: 17.10.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout