Svatý Martin na bílém koni

Při vyslovení jména Martin každého napadne známá pranostika o Martinově příjezdu na bílém koni. Svatý Martin však vešel do širokého povědomí ještě jinak, a to jako štědrý dárce. Byl to totiž právě on, kdo jako mladý voják jízdní císařské gardy zastavil v mrazu u ubožáka, aby se s ním rozdělil o svůj plášť.
Po této příhodě vešel ve známost v celé oblasti kolem francouzského Amiensu, kde se tato událost stala. Po ukončení vojenské služby se stal knězem a vstoupil do kláštera v Ligugé, kde se věnoval rozjímavému životu. Když ve městě Tours zemřel v roce 370 biskup, poslali pro něj místní občané pod záminkou, aby přišel uzdravit nemocného. Místo nemocného ho však čekala řada úkolů, kterým se věnoval po následujících 27 let. Jeho životní příběh byl obdivuhodný, třebaže protkaný mnoha obtížemi.
Od poloviny 90. let si začalo 60. skautské středisko připomínat na Vyšehradě příjezd svatého Martina. Vždy 11. listopadu se v podvečerních hodinách sejdou před rotundou sv. Martina desítky dětí se svými rodiči, aby se po bohoslužbě prošly s lampiónovým průvodem po hradbách, odkud je nádherný výhled na večerní Prahu. Po příchodu do parku poblíž kostela se všichni návštěvníci rozestaví tak, aby mohli zhlédnout vojáka na bílém koni, jak obdarovává žebráka částí svého pláště.
Svátek svatého Martina je i příležitostí, jak (stejně jako on) pomoci lidem v nouzi. Proto se této akce každoročně zúčastňují i zástupci organizace Likvidace lepry, kterým můžete přispět třeba i malou částkou. Lepra je totiž v počátečním stadiu odstranitelná pomocí léku, který stojí jen málo přes sto korun.
Těšíme se na všechny malé i velké, kteří letos přijdou na Vyšehrad, aby se podívali na jezdce na bílém koni, pomohli zachránit život malomocným či se jen tak prošli po barokních hradbách.
Tuto akci pořádá skautské středisko LUX (což latinsky znamená „světlo“), které si letos připomnělo již více než půl století od svého založení. Středisko sdružuje oddíly s křesťanskou výchovou, ale je otevřeno každému. Velmi rádi mezi sebou přivítáme nové kamarády a kamarádky ve věku
od cca sedmi do dvanácti let. Bližší informace získají zájemci a jejich rodiče na www.sweb.cz/stredisko-lux.

Jiří Vachek

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout