TÉMA MĚSÍCE : Napište nám, jak lze u vás trávit volný čas

V příštím čísle se budeme věnovat nabídce volnočasových aktivit na území Prahy 2.
Vyzýváme proto občanská sdružení, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby apod., nabízející v naší městské části aktivity pro hodnotné využívání volného času dětí, aby nám poskytly základní informaci o své nabídce a také fotografickou dokumentaci činnosti. Psát můžete nejpozději do 15. září 2004.


Redakční e-mail: noviny@p2.mepnet.cz
Poštovní adresa redakce:
ÚMČ Praha 2, redakce Novin Prahy 2
nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout