1 2 3 4 5  další 
 • Praha 2 již třetí rok podporuje Giving Tuesday


  Městská část Praha 2 se letos potřetí připojuje ke světovému svátku dárcovství, známému jako Giving Tuesday. Světový den štědrosti a dobrých skutků se slaví vždy první úterý následující po Dni díkůvzdání a účastní se ho tisíce osob, firem a organizací z celého světa.
 • V parcích Prahy 2 byly vysazeny nové stromy


  Rada městské části Praha 2 na svém jednání 2. listopadu 2020 rozhodla o zajištění náhradní výsadby stromů v parcích na území městské části Praha 2 a související odborné pětileté péči. Společnost Gartensta Plus, s. r. o., zajistí výsadbu 27 kusů dřevin, většinou listnatých, do parků Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Folimanka a Lumírovy sady, čímž nahradí nuceně vykácené či poničené stromy.
 • Kriminalita v Praze 2 má letos klesající tendenci


  Kriminalita v Praze 2 je v době nouzového stavu o 27 procent nižší než ve srovnatelném období loňského roku. Vyplývá to z údajů Policie České republiky. Je to v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a s ním souvisejících omezujících opatření vlády. Podle policistů k tomu přispělo i zvýšení sankce u vybraných trestných činů.
 • Rodiče, pedagogové i děti se dočkali. Prvňáci a druháci se vrátili zpět do školních lavic i v Praze 2


  Ve středu 18. listopadu se žáci prvních a druhých tříd škol zřizovaných městskou částí Praha 2 vrátili zpět do lavic. Jednalo se celkem o 817 dětí z deseti základních škol. Radnice tento krok vítá a doufá i v brzký návrat žáků devátých ročníků.
 • Městská část Praha 2 darovala policistům vybavení do posilovny i do přímého výkonu služby


  Praha 2 dnes ráno oficiálně předala Obvodnímu ředitelství policie Praha II věcný dar v podobě nákupu posilovacího stroje s příslušenstvím, který umožní policistům zvyšování fyzické kondice a 8 ks svítilen s výstražnými kužely ke zlepšení kvality výkonu služby v celkové hodnotě 49.700,- Kč. S vyčleněním částky z rozpočtu souhlasila Rada městské části Praha 2 na svém červnovém jednání.
 • Úřad MČ Praha 2 obhájil ocenění Přívětivý úřad


  Na vchodových dveřích Úřadu městské části Praha 2 je samolepka „Přívětivý úřad“ již od června 2016. Ocenění se podařilo obhájit i v letošním, v pořadí již pátém, ročníku motivační soutěže pořádané Ministerstvem vnitra ČR.
 • Praha 2 pokračuje v řešení havarijního stavu budovy bývalého nádraží Vyšehrad


  Městská část Praha 2 pokračuje v boji o záchranu nemovité kulturní památky. V polovině října podala trestní oznámení pro obecné ohrožení a objekt na vlastní náklady zabezpečila umístěním technických zábran. Starostka Prahy 2 Jana Černochová zároveň znovu vyzvala primátora hl. m. Prahy, aby situaci neprodleně řešil.
 • Praha 2 představuje nový projekt Udržitelná dvojka


  Městská část Praha 2 startuje nový projekt Udržitelná dvojka. Jeho prostřednictvím budou mít nyní občané přehled o připravovaných nebo realizovaných opatřeních v oblasti životního prostředí, adaptace na klimatické změny a energetiky. Projekt bude také podporovat aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí a usilovat o zapojení škol i veřejnosti do diskuze k tématu.
 • Úřad MČ Praha 2 pokračuje v bezpečnostních opatřeních a dočasně mění úřední hodiny


  V souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR upravila městská část Praha 2 provoz i návštěvní hodiny úřadu pro veřejnost a zároveň zohlednila skutečnost, že na středu 28. října připadá státní svátek. Občanům tento den nově úředníci vynahradí o den později - ve čtvrtek 29. října, kdy budou jednotlivé agendy vyřizovat v celodenním režimu od 07:30 do 16:00 hodin. V pátek 30. října pak zůstanou dveře úřadu zavřeny.
 • Praha 2 pomáhá seniorům i samoživitelkám


  Městská část Praha 2 ani v těchto dnech nezapomíná na nejohroženější skupinu obyvatel – seniory a také na rodiny samoživitelů, kterých se vládní restrikce dotýkají vůbec nejvíce.
 • Městská část Praha 2 odmítá akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a podává trestní oznámení


  Zástupci druhé městské části odmítají akceptovat katastrofální stav budovy bývalého nádraží Vyšehrad a naprostou nečinnost stávajícího vlastníka! Po aktuálním šetření na místě objektu, kdy bylo zjištěno výrazné narušení střešní konstrukce, podala městská část trestní oznámení pro obecné ohrožení.
 • Praha 2 zprostředkovala svým občanům psychologickou pomoc


  Občané druhé městské části si mohou promluvit s farářem nebo psychoterapeutkou. Tuto možnost jim, stejně jako na jaře, zprostředkovala radnice Prahy 2.
 • Setkání s řediteli základních a mateřských škol


  Starostka Prahy 2 Jana Černochová se dnes v budově vinohradské radnice setkala s řediteli základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí, aby zjistila, jak vypadá krizové opatření Vlády ČR ve školské praxi.
 • Radnice Prahy 2 si připomíná Památný den sokolstva


  Městská část Praha 2 si ve čtvrtek 8. října připomněla Památný den sokolstva, který je od roku 2019 významným dnem ČR. Slavnostního aktu u rozvinuté sokolské vlajky v budově vinohradské radnice na náměstí Míru se zúčastnila starostka v doprovodu radních i zástupci tří sokolských jednot z Prahy 2 – T. J. Sokol Pražský, T. J. Sokol Vyšehrad a T. J. Sokol Královské Vinohrady.
 • Dílčí projekt revitalizace Riegrových sadů postoupil do finále národní architektonické soutěže


  Praha 2 postupně revitalizuje jeden z nejkrásnějších pražských parků – Riegrovy sady, ten se nachází na ploše 10,5 hektarů mezi Polskou, Chopinovou, Vozovou a Italskou ulicí.
 • Městská část Praha 2 darovala strážníkům figuríny pro nácvik resuscitace


  Praha 2 dnes ráno předala Obvodnímu ředitelství městské policie Praha 2 věcný dar v podobě figurín pro nácvik resuscitace v dospělém i dětském provedení spolu s příslušenstvím v celkové hodnotě 47.843,- Kč. S vyčleněním částky z rozpočtu městské části souhlasila Rada městské části Praha 2 na svém červnovém jednání.
 • Praha 2 chrání klienty centra sociálních služeb


  Centrum sociálních služeb Praha 2 dle nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy v tomto týdnu přistoupilo k omezení návštěv v domovech pro seniory a také ukončilo provoz jídelny pro seniory a veřejnost v Máchově ulici.
 • Praha 2 je nejlepším místem pro podnikání v metropoli


  Městská část Praha 2 je podle srovnávacího výzkumu analytické agentury Datank nejlepším místem pro podnikatele v metropoli. Ve srovnání mezi 22 pražskými městskými částmi se Praha 2 umístila na prvním místě a potvrdila tak renomé transparentní městské části, která je přívětivá vůči podnikatelům a vytváří jim ty nejlepší podmínky.
 • Na Karlově náměstí odstartoval dvouletý projekt „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“


  Lidé procházející se po Karlově náměstí budou po dva roky míjet velké logo Bílého kruhu bezpečí, organizace pro pomoc obětem kriminality, která v příštím roce oslaví třicet své existence.
 • Městská část Praha 2 chce navrátit sochu skateboardisty do parku Folimanka


  Záměr vrátit do parku Folimanka opravenou sochu Skateboardisty odsouhlasila Rada městské části Praha 2 již loni na svém červnovém jednání. Realizovat se měl k příležitosti letních olympijských her v Tokiu, pandemie ale plány posunula.
 • Politici i úředníci z dvojkové radnice darují krev


  Radnice Prahy 2 vyslyšela nedávné volání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a zorganizovala mezi svými zaměstnanci dobrovolné darování krve. K odběrům na Karlově náměstí tak dnes dorazilo několik desítek pracovníků úřadu. Příkladem šli i radní, v čele se starostkou Janou Černochovou.
 • Praha 2 vítá iniciativu hl. m. Prahy omezit konzumaci alkoholu na náplavce


  Městská část Praha 2 řeší problém hluku, nekázně a následného znečištění nejen na náplavce Rašínova nábřeží, ale v celém Podskalí už dlouhodobě. Mezi nejrizikovější lokality přitom řadí například bar v Trojické ulici, Zítkovy sady apod. Avizovaný záměr magistrátu omezit konzumaci alkoholu na náplavce tak rozhodně vedení dvojkové radnice vítá.
 • Radnice apeluje na dodržování návštěvního řádu v parku Havlíčkovy sady


  Návštěvní řád v parku Havlíčkovy sady letos v červenci doznal změn, po té, co jeho novou podobu schválili radní Prahy 2 na svém červnovém jednání. Změna se týká zákazu požívání alkoholických nápojů po 22. hodině s výjimkou provozoven včetně jejich předzahrádek a akcí povolených městskou částí Praha 2.
 • Nová mlhoviště osvěžují a zchlazují vzduch v Praze 2


  Městská část Praha 2 letos instalovala už čtrnáct „mlhovišť“. První byla spuštěna v květnu letošního roku, to poslední ve Folimance začalo slavnostně „mlžit“ ve středu 15. července.
 • Radnice přistoupila k realizaci slíbené podpory nájemcům nebytových prostor


  Radní Prahy 2 na svém jednání v pondělí 13. 7. 2020 navázali na svá předchozí rozhodnutí o podpoře podnikatelských nebo jiných činností provozovaných v nebytových prostorách ve správě městské části, které byly znemožněny nebo podstatně ztíženy v důsledku mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.
 • Praha 2 poděkovala pracovníkům Správy služeb hl. m. Prahy za jejich pomoc během pandemie covidu-19


  Městská část Praha 2 v těchto dnech ocenila spolupráci a také nezištnou pomoc pracovníků Integrovaného záchranného systému i dalších spolupracujících společností, úředníků i dobrovolníků. Jako výraz poděkování pro ně nechala radnice vyrobit speciální pamětní medaili.
 • Městská část Praha 2 pomáhá při obnově Masarykova lesa v Izraeli


  Městská část Praha 2 před dvěma lety věnovala sto tisíc korun Židovskému národnímu fondu. Peníze byly použity k revitalizaci lesa, který dostal Tomáš Garrigue Masaryk ke svým 80. narozeninám. Židovský národní fond nyní na společném setkání v rezidenci izraelského velvyslance ocenil významné dárce – městská část Praha 2 dostala děkovný certifikát za spolupráci na obnově Masarykova lesa v Izraeli.
 • Praha 2 pokročila s projektem adaptace na klimatické změny a ve spolupráci s odborníky vytipovala možná opatření


  V souvislosti s projektem adaptace na klimatické změny v podmínkách měst, který zahájila městská část Praha 2 ve spolupráci s Centrem pro vodu, půdu a krajinu (CVPK) České zemědělské univerzity (ČZU) v září minulého roku, se začínají rýsovat i nové možnosti.
 • Viniční altán v Havlíčkových sadech se po rekonstrukci opět otevírá veřejnosti


  Jedinečný Viniční altán v Havlíčkových sadech ve druhé městské části je znovu jako nový. Dekorativní dřevěná stavba, která je dominantou vinice Grébovka, bude po celkové rekonstrukci sloužit především pro pořádání svatebních hostin, ochutnávky vín či rodinné oslavy. Stavební práce se týkaly především dřevěných konstrukcí, břidlicové střechy a fasády, opraveny byly i dřevěné prvky, pergoly či řezby.
 • Praha 2 se připojuje k manifestu, který připomíná zavraždění Milady Horákové


  Vedení radnice Prahy 2 souhlasilo s účastí na manifestu občanského sdružení Dekomunizace, které svými nenásilnými veřejnými akcemi připomíná zločiny komunismu. Na budovu Úřadu městské části Praha 2 tak nechali radní umístit tematický banner. K výzvě se radnice připojila i na svých webových stránkách a na sociálních sítích.