Umět se zeptat a umět naslouchat

Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. června se na náměstí Míru konal 3. ročník společenské akce Jiný svět aneb Umět se zeptat a umět naslouchat. Jejím cílem je přiblížit zdravým lidem problémy, s nimiž se setkávají postižení při pohybu po ulicích hlavního města. Akci uspořádalo za podpory MČ Praha 2 a ve spolupráci s pražskými organizacemi pro handicapované Obvodní ředitelství městské policie Prahy 2 a oddělení prevence městské policie.
Zájemci si po oba dva dny vždy od 8:00 do 20:00 mohli na cvičné trati na invalidním vozíku nebo v neprůhledné roušce na očích a se slepeckou holí zkusit prožít reálné situace ze života lidí s handicapem. Cvičná dráha simulovala překážky, se kterými se nevidomí a imobilní spoluobčané denně potýkají při pohybu ve městě.
Středeční dopoledne patřilo dětem a mládeži. Zájem byl veliký i přesto, že se dalo do hustého deště. Děti navlékly pláštěnky, nasadily kapuce a hurá na cvičnou dráhu. To policisté a dobrovolníci na tom byli hůř. Ve zmáčených uniformách děti obětavě doprovázeli na jejich, leckdy velmi krušné cestě, po světě handicapovaných. Tlačenice byla i u stolečku, kde se vydávaly „řidičské průkazy“ pro cyklisty. Ale k získání takového průkazu bylo potřeba správně vyplnit test, připravený Městskou policií Praha. Po obdržení „řidičáku“ si děti mohly vyzkoušet na připravených kolech slalomovou dráhu.
Praktické zkušenosti účastníků doplnili odborným výkladem asistenti z Jedličkova ústavu a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Již tradičně byla na náměstí Míru připravena výstava fotografií, tematicky zaměřená na negativní jevy v silničním provozu, související s problematikou handicapovaných. Návštěvníci také letos poprvé měli možnost zakoupit si na místě předměty pocházející z tzv. chráněných dílen Jedličkova ústavu.

Text: han/vla

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout