V Praze 2 zasedala Bezpečnostní rada

V pondělí 23. března dopoledne opět zasedla Bezpečnostní rada městské části Praha 2 a vyhodnotila aktuální situaci a dopad vládních opatření na každodenní život občanů i provoz a chod úřadu, příspěvkových organizací a složek IZS. Jednání rady se zúčastnili radní Prahy 2 i zástupci hasičů, policie a městské policie.

Senioři

Úvodní část jednání byla již tradičně věnována informacím o seniorech, které považuje v tuto chvíli městská část za nejohroženější skupinu obyvatel a věnuje jí maximální pozornost. Humanitní odbor zprovoznil pro tuto věkovou skupinu i zelenou linku (800 600 604), prostřednictvím které mohou senioři požádat městskou část o pomoc s donáškou potravin, hygienických potřeb, léků apod. Radnice s nabídkou pomoci oslovila nejen členy klubů Dvojka pro seniory a Dvojka pro přátele kultury, ale i ostatní seniory. Informační letáky se objevily i na webu a sociálních sítích a v médiích. V minulém týdnu dobrovolníci letáky také roznesli do schránek domů, Do rukou seniorů putují také přednostně ochranné prostředky, desinfekční gely nebo látkové roušky. S jejich výrobou pomáhají nejen pracovníci úřadu, příspěvkových organizací ale i celá řada dobrovolníků. Praha 2 tak dělá všechno proto, aby se roušky dostaly k těm nejpotřebnějším co nejdříve. Nutno dodat, že městská část o víkendu obdržela od státu resp. hl. m. Prahy celkem 100 kusů jednorázových roušek, což je s ohledem na počet obyvatel a kvalitu dodaných ochranných prostředků zcela nedostačující.

Úřad městské části

V dalším průběhu jednání bezpečnostní rady zazněly informace o chodu úřadu, který funguje až do odvolání v omezeném režimu s upravenou úřední dobou pro veřejnost a důrazem na maximální využití elektronické komunikace. Z bezpečnostních důvodů stále platí omezení volného pohybu osob v budově i zvýšená hygienická opatření. Vstup veřejnosti v úředních hodinách je řízen. Co se týče akceschopnosti úřadu, zatím je bez omezení, žádné pracoviště úřadu není v karanténě.

Školství

Co se týče škol, městská část je v pravidelném kontaktu s řediteli, společně s nimi analyzuje aktuální situaci a řeší problémy zejména v souvislosti s nedostatkem ochranných prostředků. Pedagogové zvládají nelehkou situaci naprosto profesionálně, k výuce přistupují individuálně a snaží se zavádět moderní vyučovací prvky a videokonference. Aktuálním tématem škol jsou zápisy do 1. tříd, které dle pokynu MŠMT proběhnou bez účasti dětí tj. online. Školy informace zveřejní na svých webových stránkách. Mateřské školy byly sice nakonec uzavřeny, městská část však pro děti zaměstnanců a rodičů z řad pomáhajících profesionálů ve věku od 1 do 6 let zřídila dětskou skupinu situovanou v jeslích Na Rybníčku. Dále Praha 2 vyčlenila dle pokynu magistrátu kapacitu tří mateřských škol a jedné základní pro případné umístění dětí pracovníků IZS ve věku od 3 do 10 let.  

Ostatní

Přítomní zástupci složek IZS (hasiči, policisté i strážníci) informovali členy bezpečnostní rady o zdravotním stavu členů svých sborů působících v Praze 2 a nabídli městské části spolupráci stran případného rozvozu potravin, léků, hygienických potřeb, roušek apod. Svou pomoc dle vyjádření starostky Jany Černochové nabídli i někteří příslušníci aktivních záloh AČR.

red
Zveřejněno: 23.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout