V sobotu začala obnova tramvajové trati v Nuselském údolí

Několik rekonstrukcí omezí nejen místní obyvatele, ale i všechny řidiče a cestující MHD, kteří míří z Vršovic na Albertov a obráceně. Práce začaly v červenci.

Dnem 1. 7. 2017
začala v ulici Na Slupi výluka tramvajové dopravy z důvodu rekonstrukce kanalizace v úseku Apolinářská–Botičská (investor Pražská vodohospodářská společnost, a. s.). Průjezd Botičskou ulicí bude umožněn, objízdná trasa automobilů je obousměrně stanovena ulicemi Svobodova–Vyšehradská. Tramvaje budou jezdit obousměrně náhradní trasou Svobodova–Rašínovo nábřeží–Palackého náměstí–Karlovo náměstí. Práce na kanalizaci skončily 2. 9. 2017.

Již 9. 8. 2017
nastala úplná výluka tramvajové dopravy z důvodu rekonstrukce plynovodního řadu v ulici Na Slupi v úseku Svobodova–Ostrčilovo náměstí (investor Pražská plynárenská Distribuce, a. s.). Byla zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) mezi zastávkami Výtoň a Otakarova. Jelikož až do 2. 9. 2017 pokračují práce na kanalizaci v ulici Na Slupi, individuální automobilová doprava je nadále vedena obousměrně ulicemi Svobodova–Vyšehradská. Rovněž práce na plynovodním řadu skončily 2. 9. 2017, od té doby se předpokládá obnovení obousměrného provozu tramvaje v úseku Botanická zahrada–Výtoň.

V sobotu 2. 9. 2017
zahájil investor (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) rekonstrukci tramvajové trati v úseku Svobodova–Bělehradská, neboť trať dosáhla hranice své životnosti. Rekonstrukce proběhne v několika etapách tak, aby byly vždy zajištěny trasy NAD a základní dopravní obslužnost. NAD povede ve dvou okruzích. První z Výtoně ulicí Vnislavovou do Slavojovy ulice a druhý bude zajišťovat dopravu z Ostrčilova náměstí do Otakarovy ulice. Pěší propojení bude podchodem pod železniční tratí z Lumírovy ulice na Ostrčilovo náměstí. Od 26. 11. 2017 již NAD povede jako jeden okruh z Výtoně do Otakarovy. Podrobná schémata NAD podle jednotlivých etap Dopravního podniku naleznete pod článkem v grafických přílohách.

V koordinaci s opravou tramvajové trati od 23. 9. 2017 proběhnou v ulici Na Slupi rekonstrukce povrchů severního chodníku a vozovky v úseku Svobodova–Ostrčilovo náměstí (investor Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.). Práce jsou rozloženy do tří etap a skončí nejpozději 25. 11. 2017. Všechny stavební etapy akce Dopravního podniku i TSK najdete v přehledné grafické situaci Schéma etapizace.

Upozorňujeme, že od 2. 9. 2017 bude v některých ulicích nezbytné vyparkování vozidel. Prosíme řidiče o pochopení a respektování dopravního značení, aby nedocházelo k omezení průjezdů NAD. Pro rezidenty bude zajištěno náhradní parkování pod Nuselským mostem a na parkovišti v Bělehradské ulici pod Nuselskými schody. Pro zvýšení kapacity parkování bude v Sekaninově ulici změněno podélné stání v modré zóně na šikmé. Přístupy pěších do objektů budou po celou dobu stavby zajištěny stejně jako svoz domovního odpadu.
Děkujeme za trpělivost, jedná se o práce, které na mnoho dalších let zlepší život obyvatelům i cestujícím.   

Odd. dopravy ODÚR ÚMČ Praha 2

Příloha 1_situace od 2.–17. 9. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 2_situace od  18. 9.–2. 10. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 3_situace od 3. 10.–23.10. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 4_situace od 24. 10.–30. 10. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 5_situace od 31. 10.–25. 11. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 6_situace od 26. 11.–8. 12. 2017 (dokument ke stažení ve formátu PDF)

Příloha 7_Schéma etapizace (dokument ke stažení ve formátu PDF)
Zveřejněno: 04.09.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout