VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V minulém čísle Novin Prahy 2 jsme uveřejnili první informaci o konání voleb do Evropského parlamentu. Připomínáme, že volby se uskuteční ve dnech 11. a 12. června 2004, hlasování bude probíhat v pátek 11. června od 14:00 do 22:00 a v sobotu 12. června od 8:00 do 14:00. Nyní dále uvádíme poznámky k některým důležitým volebním termínům a důsledkům, které s sebou přináší právní úprava voleb do Evropského parlamentu.
ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Především upozorňujeme voliče, kteří chtějí volit jinde na území ČR, než v místě svého trvalého pobytu, že pro podání žádosti o voličský průkaz je tentokrát zákonem stanovena mnohem kratší lhůta, než je u nás v souvislosti s volbami obvyklé: o vydání voličského průkazu je nutno požádat nejpozději do čtvrtka 27. května 2004 do 16:00. Po tomto datu již bude probíhat pouze předávání hotových voličských průkazů, vydaných na základě žádostí podaných v uvedené lhůtě. Žádným novým žádostem, osobním ani písemným, již po 27. květnu 2004 vyhovět nelze. Žádosti v uvedené lhůtě přijímá oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel (přepážky „občanské průkazy“) ÚMČ Praha 2 v Žitné 51; další podrobnosti ke způsobu podání žádosti jsme uvedli v dubnovém čísle.
Přestěhování voliče po 2. květnu 2004
Voliči, kteří se v době od 3. května do 11. června 2004 přihlásí k trvalému pobytu na jinou adresu, zůstanou pro letošní volby do Evropského parlamentu zapsáni v seznamu voličů u původního obecního úřadu, kde byli trvale přihlášeni ke dni 2. května 2004. Pokud se tito voliči chtějí zúčastnit voleb, mohou hlasovat buď ve volebním okrsku příslušném podle místa svého předchozího trvalého pobytu, anebo mohou u zmíněného původního obecního úřadu, kde jsou zapsáni v seznamu voličů, do 27. května 2004 požádat o vydání voličského průkazu, který jim umožní hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Další aktuální informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete opět v červnovém čísle Novin Prahy 2. Průběžně jsou informace k dispozici na úřední desce pro volby, umístěné na nám. Míru 14, a na internetových stránkách www.praha2.cz.

Mgr. Jarmila Cechnerová, odbor správních agend

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout