VOLNÉ MÍSTO


Městská část Praha 2, Úřad městské části
přijme
pracovnici/pracovníka odboru kultury a informací.
Kromě dobrých organizačních a komunikačních schopností požadujeme také znalost problematiky účetnictví v rozsahu působnosti odboru (vydávání platebních příkazů, evidence došlých i vydaných faktur apod.).
Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců naleznete na úřední desce ÚMČ Praha 2, v informační kanceláři úřadu nebo na www.praha2.cz. Bližší informace poskytne
MgA. Martin Bradáček, tel.: 236 044 118, e-mail: bradacekm@p2.mepnet.cz.

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout