Vánoční blahopřání

Přejeme všem našim čtenářům krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v následujícím roce 2002

redakce a redakční rada Novin Prahy 2

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout