Vážení a milí,

JČv letošním roce nás čekají přinejmenším dvě významná výročí spojená s územím Prahy 2. V květnu uplyne 75 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento čin od počátku vzbuzoval u řady lidí obavy – a masové popravy a perzekuce, které po něm následovaly, činí tuto otázku bolestně těžkou. Doba heydrichiády jistě patřila k nejtemnějším obdobím českého národa. Ale domnívám se, že bez této dramatické mise by naše historie, a možná ani podoba našeho státu nebyla stejná, jako je. Připomeňme si, že Heydrich jako jeden z nevyšších mužů Třetí říše a SS vystřídal v září 1941 příliš „měkkého“ Konstantina von Neuratha, nechal vyhlásit hned druhý den po svém nástupu stanné právo a velmi tvrdými a brutálními metodami se mu podařilo rozbít v krátké době téměř celou síť domácího odboje. Zatčen byl i dosavadní předseda vlády (a rodák z Vinohrad) generál Alois Eliáš. Heydrich byl také zodpovědný za rozhodnutí o vyvraždění milionů židovských obyvatel Evropy ve vyhlazovacích táborech. Jeho zabití českými výsadkáři vyslanými z Británie – muži, kteří počítali s tím, že jdou na téměř jistou smrt – bylo v rámci druhé světové války zcela ojedinělým činem, v důsledku vedlo k uznání prvorepublikových hranic Československa a odvolání podpisů pod Mnichovskou dohodou.

Tragické finále v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje uctíváme v Resslově ulici každý červen, operaci nazvanou „Anthropoid“ si ale letos chceme připomínat v průběhu celého roku. Už v dubnu by měly být odhaleny první dvě z celkem pěti pamětních desek věnovaných těm, kteří parašutistům pomáhali materiálně nebo je přímo ukrývali a zaplatili za to životem. Městská část také oslovila Klub vojenské historie Rota nazdar, se kterým společně plánujeme vybudovat na Karlově náměstí repliku tábora Československé samostatné brigády ve Velké Británii z roku 1941. Rádi bychom tak přiblížili dobový život, techniku a vybavení i ukázky výcviku. Poučit se budete moci i na chystané tematické výstavě.

Druhé výročí je spojeno s lidmi, jejichž zbraněmi nebyly pušky a samopaly, ale psací stroje, tužky a papíry. Na počátku ledna uplynulo právě 40 let od vzniku prohlášení Charty 77 – dokumentu, který nechtěl po vládnoucím komunistickém režimu nic víc, než aby dodržoval své vlastní zákony a závazky. Skromný text vyvolal neobyčejně rozčilenou reakci ze strany moci a obrátil všem, kteří pod něj připojili svůj podpis, životy naruby. Těžko najdeme jinou městskou část či město, které by bylo s Chartou a posléze i Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných spojeno více než Praha 2. Na jejím území vznikl původní text a byla domovem předních disidentských rodin i jednotlivců, z nichž řada strávila pro své postoje léta ve vězení.

Važme si všech statečných lidí, kteří se dokázali vzepřít bezpráví bez ohledu na osobní ztráty a umožnili nám žít v relativně klidné době.

Vaše

 Jana Černochová, starostka

Zveřejněno: 09.02.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout