Vážení a milí návštěvníci webu Prahy 2,

JČpřišel „dvojkový rok“ 2020. Někdo jej označuje za magický, ale pojďme si říci, že bude zkrátka takový, jaký si ho uděláme. A aby byl dobrý, o to se budeme samozřejmě v Praze 2 snažit i letos.

Jako členka Rady MČ Praha 2, která má na starosti oblast školství, jsem již tradičně počátkem roku na slavnostním setkání se zástupci našich základních a mateřských škol ocenila i vybrané pedagogy. Jedním z nich byla dáma, která učí více než čtyřicet let a má jednoduchou filosofii: „Vždy jsem chtěla spoluvytvářet budoucí osobnosti. Hrát si s dětmi a přitom je nenápadně učit.“ Píšu to proto, že školství zůstává jednou z priorit městské části a jsem pyšná na přístup všech našich učitelů k žákům. Každá z našich mateřinek i základek má cosi svébytného, specifického, co podporuje v dětech jejich jedinečný talent, a opravdu za to děkuji. Školám přidáme další finanční prostředky, a to na školní psychology a speciální pedagogy tak, aby každá škola mohla zaměstnávat jednoho takového odborníka na plný úvazek. Budeme pokračovat v platové podpoře pedagogů, ale i nepedagogických pracovníků (školníků, kuchařek…), aby školské instituce Prahy 2 zůstaly na své špičkové úrovni.

A i když je všechno hlavně o lidech, samozřejmě nezapomeneme na investice do budov, v roce 2020 je plánujeme v objemu téměř 90 milionů korun. Mezi největší akce patří dokončení rekonstrukce elektroinstalací při ZŠ Vratislavova, rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jana Masaryka nebo kompletní rekonstrukce MŠ Trojlístek, pobočka Šumavská.

Ale nejen děti; i my dospělí bychom se měli neustále učit, a připomínat si historii, aby se neopakovala. Opět nás čeká rok na nejrůznější výročí opravdu bohatý, ať už konec druhé světové války, smrt kněze Josefa Toufara, věnovat se budeme samozřejmě Boženě Němcové, od jejíhož narození se letos datuje neuvěřitelných dvě stě roků… Máme v plánu uctít pamětní deskou Jana Palacha na jeho rodném domě v Londýnské ulici, či válečného hrdinu a legionáře generála Otakara Husáka na budově u Havlíčkových sadů, která dosud patří jeho rodině. Budeme pokračovat ve vydávání tematických publikací. Ve výstavním prostoru na radnici Prahy 2 představíme mimo jiné osobnost Josefa Škvoreckého; dáme prostor například i Klubu dr. Milady Horákové, od jehož vzniku letos na jaře uplyne třicet let. A zmíním i výročí nejvíce letité: před 950 roky byla založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2 musí být – a je – na svou kulturu a dějiny pyšná.

Ale umíme se i bavit. Takže se opět můžete těšit na setkávání před kostelem sv. Ludmily, nejen o Velikonocích a Vánocích, na Vinobraní na Grébovce, Psí den a desítky dalších akcí. O všech vás budeme samozřejmě informovat na tomto webu, prostřednictvím sociálních sítí, v Novinách Prahy 2 atp.

Přeji Vám klidný a úspěšný rok a těším se na setkávání s Vámi.

Vaše Jana Černochová


Zveřejněno: 10.01.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout