Vážení čtenáři,

od uzávěrky posledního čísla Novin Prahy 2 se Rada městské části (RMČ) sešla celkem třikrát. Na pořadu 16. zasedání 27. 8. bylo celkem 44 bodů a 11 informací. Rada zrušila finanční komisi a ustavila pracovní skupinu pro přípravu rozpočtu a zároveň stanovila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2002. Radní však především vybrali provozovatele „Gymnázia Sázavská“ v ZŠ v Sázavské ulici, kterým se stalo Gymnázium Jižní město s. r. o. Provoz tohoto nového gymnázia na území MČ Praha 2 začne v roce 2002. Radní také navrhli zastupitelstvu schválit poskytnutí finanční půjčky spolumajiteli domu Londýnská 21 k aktuálnímu řešení problematiky vytápění. Druhý spolumajitel, proti němuž je vedeno několik soudních řízení, násilím odpojil kotel pro centrální vytápění, který městská část pro tento problematický dům zajistila. Radní také doporučili zastupitelstvu uvolnit částku 500 000 Kč na rekonstrukci prostor bývalého kina Illusion a 500 000 Kč na provoz tohoto kina.
Dne 10. 9. projednali radní při 17. zasedání 32 bodů a 9 informací. RMČ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností Tower Praha, a. s. na podzemní prostory v domech Václavská 18 a Karlovo náměstí 7, ve kterých nájemce na vlastní náklady dobuduje a bude provozovat podzemní garáže. Radní také vybrali společnost Genia Loci, spol. s r. o. jako zpracovatele projektových prací rekonstrukce budov úřadu městské části a vypsali výběrové řízení na dodavatele projektových prací rekonstrukce parku Folimanka. Radní dále souhlasili se záměrem Technické správy komunikací zřídit v lokalitě Bělehradská - Pod nuselskými schody střežené parkoviště s nepřetržitým provozem a souhlasili se zadáním zpracování lokalizační studie veřejných hromadných garáží v některých lokalitách. RMČ dále schválila vypsání výběrového řízení na půjčky z prostředků Fondu obnovy a modernizace bytového fondu. V neposlední řadě RMČ odsouhlasila zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu „Pavilon“ v Bezručových sadech.
Poslední zasedání, o kterém vás chci informovat proběhlo 24. 9. Na pořadu bylo celkem 51 bodů a 9 informací. Radní souhlasili s výběrem dodavatelů stavebních prací v následujících lokalitách: „Promenáda“ v Riegrových sadech, park a dětské hřiště Na Výtoni, dětské hřiště U Vodárny a celkem 16 akcí v bytových domech - repase oken, fasády, rozvody ZTI atd. Vypsali také výběrové řízení na dodavatele prací na vybudování dětského hřiště Na Rybníčku. Radní také jednali o kurtech Na Smetance a shodli se na nutnosti vypovědět stávajícího nájemce TJ Potrubí a vypsat výběrové řízení na nového nájemce, který areál zkvalitní a bude provozovat.
Při všech jednáních radní schvalují závěry jednání majetkové a bytové komise. Všechna usnesení jsou k dispozici na internetové adrese: www.praha2.cz, popř. na úřední desce.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout