Vážení čtenáři, vážení návštěvníci webu Prahy 2,

JČdovolte mi popřát Vám, ať je pro Vás rok 2018 dobrý.

Tento „osmičkový“ rok přináší výročí řady událostí. Sto let uplyne od rozpadu Rakousko-Uherska. My na dvojce jsme si vznik samostatného československého státu s předstihem připomněli už při Vinobraní na Grébovce 2017, jež se neslo v příjemném prvorepublikovém duchu. První republika nebyla zdaleka idylická, přesto se na ni tak dnes díváme. Můžeme si jen přát, aby se příští generace dívaly s odstupem na naši dobu stejně; jakkoli my teď vnímáme spoustu problémů a nehorázností. Důležité pro budoucnost je, abychom neztratili demokracii, která je v naší zemi historicky tak křehká… a právě teď prožíváme nejdelší, téměř tři desítky let trvající svobodné období.

První republika o svobodu přišla už po dvaceti letech. V září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda; avšak mír nezajistilo ani to, že evropské velmoci obětovaly celistvost a svobodu Československa. O deset let později, tři roky po konci nejničivější války v lidských dějinách, pak přišel komunistický únorový puč. Jednou z jeho prvních obětí byl vinohradský rodák Jan Masaryk, nositel a dědic demokratického smýšlení svého otce. A v roce 1968 pak komunistický totalitní režim přijely upevnit sovětské tanky.

Dnes se zdá, že obětujeme mnohé zásadní hodnoty my sami, aniž by nás k tomu někdo nutil. Proto považuji za potřebné se stále historii věnovat, připomínat události i jejich aktéry. V Praze 2 tak samozřejmě budeme činit i v roce 2018 – obdobně, jako letos, kdy jsme vydali publikace o heydrichiádě či činnosti Charty 77 na našem území, a pamětními deskami si připomněli Operaci Anthropoid či židovskou vychovatelku Hanu Epsteinovou, zavražděnou v táboře Auschwitz-Birkenau. Na duben plánujeme i vzdělávací výlet do opravdu daleké historie, a to opět velkou akcí na Karlově náměstí. Kdysi tam stávala Kaple Božího Těla a Krve (o níž jsme na sklonku letošního roku vydali brožuru v ediční řadě Kostely Prahy 2) a konaly se tam Slavnosti Kopí a Hřebů. Pokusíme se i tuto událost, starou přes šest set let, přiblížit současníkům…

Dovolte mi na závěr roku také poděkovat všem, s nimiž jsem se coby starostka Prahy 2 mohla letos setkat. V České republice, která oslaví čtvrt století své existence, máme ohromné množství lidí chytrých, vzdělaných, šikovných a statečných. A není třeba si připomínat jen zasloužilé hrdiny z minulosti. Spousta těch „bezejmenných“ je i dnes mezi námi a stará se o to, aby se nám všem dobře žilo; ať už v celostátním měřítku, nebo na území naší městské části. 

Přeji Vám, abyste každý měl svého „hrdinu“, milovaného člena rodiny nebo dobrého přítele, který Vám pomůže nést vše, co rok 2018 přinese. Abyste Vy sami uměli být někomu oporou. A aby jakýchkoli nepříjemností bylo v „osmičkovém“ roce o poznání méně, než radostí všeho druhu!

Vaše Jana Černochová​

PF
Zveřejněno: 19.12.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout