Vážení spoluobčané,

v minulém čísle Novin Prahy 2 byla uveřejněna informace o Evropském svátku hudby 2000 s výzvou a sdělením hlavního pořadatele v ČR pro hudebníky i organizátory. Svátek hudby – svátek muzikantů – byl poprvé vyhlášen francouzským ministrem kultury v r. 1982. K tomuto kroku ho vedla nespokojenost s trávením volného času mladou generací, která čím dále více zaujímala roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka uměleckého tvůrčího procesu. Svátek byl pojat jako hudební happening, sestávající ze spontánních i organizovaných koncertů všech hudebních žánrů, jehož hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, zahrady a další veřejně přístupné prostory. Pro svátek byl vybrán den slunovratu – 21. červen, kdy jsou již i podmínky pro konání koncertů pod širým nebem. Ve velmi krátké době si svátek našel své místo v kalendáři francouzských muzikantů, kulturních institucí, uměleckých agentur, měst, obcí i jednotlivých muzikantů. Záměr se naplnil a svátek se od Evropského roku hudby 1985 začal rozvíjet i na širší evropské úrovni. V r.1990 dorazil Svátek hudby do Prahy a řady českých a slovenských měst a podnítil každoroční pořádání koncertů a vystoupení pod širým nebem i hudebních setkání, kterými některá místa 21.června zahajují letní kulturní sezonu. Vystoupení pořádaná u příležitosti Svátku hudby jsou a měla by být obrazem současné kultury, kterou pěstují lidé v obcích a městech, jak pro své potěšení, tak pro zpestření každodenního života svým blízkým. Podmínkou jedinou je nekomerční charakter a bezplatná účast veřejnosti.
V letošním roce je pražská participace na akcích Evropského svátku hudby zařazena do rámce programů „Praha 2000 – Evropské město kultury“ a bude zahájena slavnostním koncertem v Obecním domě v předvečer svátku. Rád vnímám, že v Praze 2 se již několik let akce k Evropskému svátku hudby, byť v omezeném počtu, konají a ještě raději chci vyzvat hudebníky Prahy 2, profesionály i amatéry, dospělé i mládež, k účasti. Z informace z minulého měsíce proto opakuji: Koncerty a vystoupení na veřejných prostranstvích je možné ohlásit na Odbor životního prostředí Obvodního úřadu m.č. Praha 2 (nám.Míru 20), informace, příp. přihlášku pro koordinaci koncertů a pro programovou brožuru je možné získat u hlavního pořadatele v ČR: Evropský Svátek hudby ČR, Rámová 4, Praha 1, tel.:24818397, e-mail info@svatekhudby.cz, www.svatekhudby.cz . Spontánní muzicírování hlásit netřeba, je však třeba v každém případě mít ohled k spoluobčanům (a dodržovat zejména klid v nočních hodinách dle běžných zvyklostí).

Zveřejněno: 29.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout