Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2017/OKSVV s názvem Vinobraní na Grébovce 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2017/OKSVV s názvem Vinobraní na Grébovce 2017. Lhůta pro podání nabídek v podatelně Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 končí 10. 4. 2017 ve 12:00 hodin.

Přílohy ke stažení ve formátu MS Word.