Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2017/OKSVV s názvem „Výroba Novin Prahy 2 – tisk”

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2017/OKSVV s názvem „Výroba Novin Prahy 2 – tisk”. Lhůta pro podání nabídek v podatelně Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 končí 4. 5. 2017 ve 12:00 hodin.

Přílohy ke stažení ve formátu MS Word.