Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2017/OKSVV s názvem „Vánoční osvětlení městské části Praha 2”

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 3/2017/OKSVV s názvem „Vánoční osvětlení městské části Praha 2”. Lhůta pro podání nabídek v podatelně Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 končí 12. 6. 2017 ve 12:00 hodin.

Přílohy ke stažení ve formátu MS Word.