Veřejný seminář o Gröbovce

Odborná i laická veřejnost měla 13. 2. v Národním domě možnost seznámit se s výsledky první etapy obnovy Havlíčkových sadů (Gröbovky), kterou byly představební průzkumy památkově chráněných objektů a areálu parku. Jak jsme vás informovali v minulém čísle našich novin, kromě obvyklých technických šetření byl proveden rozsáhlý umělecko-historický průzkum jednotlivých staveb, jehož autorkou je Mgr. Věra Müllerová. Vývoji parku a krajinářských prvků věnoval v obsáhlé studii pozornost doc. Jaroslav Horký. Oba odborníci na veřejném semináři představili hlavní závěry svého bádání, dokumentované projekcí historických i současných detailů budov, částí parku a zahradních staveb. Vyplývá z nich především jedinečnost celého areálu a s tím spojená náročnost obnovy. Prezentace se kromě vedení MČ Praha 2 a společnosti CEELI Institut, která je investorem oprav a nájemcem Gröbeho vily a dalších objektů, zúčastnili také zástupci generálního projektanta rekonstrukce, architektonického studia Arkom.
Na závěr prezentace měli všichni přítomní možnost přispět svými připomínkami nebo podněty do diskuse. Ze strany některých obyvatel městské části zazněly obavy, aby se z oblíbeného parku nestal pouhý skanzen. Starosta Michal Basch na ně reagoval ujištěním, že se areál do stavu kolem roku 1870 rozhodně nevrátí a park si svoji rekreační funkci zachová. Podobné setkání městská část plánuje i nad projektovou dokumentací, na níž se v současné době pracuje.

len

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout