Více zdravé zeleně

Jaro – jedno z nejkrásnějších ročních období k nám opět přivítalo! Jistě se už všichni těšíme na delší, prosluněné dny, na jarní, vlahý vánek a vonící rozkvetlou přírodu. Pravda, ve městě si ji příliš neužíváme, snad právě proto nás potěší každý zachráněný nebo nově vysazený kvítek či strom.
Odbor životního prostředí oddělení památkové péče a správy zeleně ObÚ M. č. Praha 2 se dohodl se specializovanými zahradnickými firmami o provedení zmlazování přerostlých keřových skupin v parcích na území Prahy 2 (nám. Míru, nad Bělehradskou, Lumírovy sady, Folimanka), a to z důvodů:
- ochrany (zejména v zabránění v šíření houbových chorob, kdy je nutné keřové skupiny prosvětlovat a provzdušňovat)
- hygieny (zabránění výskytu hlodavců)
- estetiky (odstranění náletových dřevin, vyřezání starého dřeva, ponechání mladých výhonů většinou s jedním starým výhonem, který bude během 2 let odstraněn).
Na Tylově nám. bude provedena větší změna v keřové skupině u bývalých WC, kde bude půlkruhový záhon nově založen a osázen volně rostoucí kvetoucí keřovou skupinou (vajgélií květnatou či tavolníkem). Na bývalé trávníkové ploše za květinovým stánkem bude založen trávník. Z důvodu zabránění vstupu psů bude nová travnatá plocha oplocena.
Na nám. Míru přibudou dva nové záhony a dva původní záhony budou osázeny perenami v kombinaci s letničkami. Výběr rostlin byl učiněn tak, aby záhony kvetly od jara až do podzimu. Nově založené záhony budou z letniček kvetoucích po celé léto.

Ing. Kuchařová, Ing. Kalvachová, odbor životního p

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout