Vinař v Gröbovce má „pevné“ zázemí

V úterý 16. září předala městské části Praha 2 v předstihu firma Skanska, a. s. do užívání v Havlíčkových sadech zázemí pro vinaře, který se stará o historickou vinici Gröbovka. Tato investiční akce vyjde městskou část na necelé dva miliony korun. Původně byly práce plánovány do 30. září, ale stavbaři stihli úpravy rychleji (stavba byla zahájena 30. května 2003).
Nově vybudované zázemí sestává ze skladu, ze sociálního zázemí (kuchyňka a toalety) a šaten pro brigádníky. Aby nebyl narušen dosavadní charakter stavby novou přístavbou, využili projektanti volné prostory pod dvouramenným schodištěm spojujícím terasu Gröbovy vily s vinicí. Kromě nově upravených prostor byla rekonstruována část výše uvedeného schodiště, dále parter vily, tedy opěrná zeď suterénu, a rovněž byly upraveny přístupové mlatové cestičky k zázemí.
Vinice v Havlíčkových sadech, poslední v centru Prahy, je ve správě městské části – podobně jako celý areál sadů včetně památkově chráněných objektů. Před rokem 1989 byla kvůli dlouhodobému chátrání určena k likvidaci. Městská část však v roce 1992 najala zkušeného vinohradníka Antonína Turečka, který spolu se svou manželkou postupně vysázel 12 tisíc nových vinných keřů. Poprvé od kroků vedoucích k revitalizaci vinice byly do vlastního, vinohradského vína, které získalo certifikát komise znalců, zpracovány hrozny z úrody roku 2001. Víno z Gröbovky – Svatovavřinecké, Rýnský ryzlink a Modrý portugal – získalo v uplynulých letech zlatá a stříbrná ocenění na Račianské ochutnávce vín v Bratislavě. Pěstují se zde také odrůdy Müller - Thurgau, Rulandské šedé a Rulandské modré.    

Text: van/len, foto: MBr

Zveřejněno: 07.10.2003 – support@publix.cz
Vytisknout