Vinohradský kostel sv. Ludmily oslavil 125 let od posvěcení

Kardinál Dominik Duka celebroval v pondělí 8. října 2018 mši svatou v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, a to ke 125. výročí posvěcení kostela. Zároveň požehnal svatoludmilským varhanům. Ty mají za sebou pětileté období restaurování, po němž se konal slavnostní varhanní koncert v neděli 7. října; tedy téměř na den přesně po 120 letech od chvíle, kdy se kostelem rozezněly poprvé. Varhany jsou zcela původní včetně píšťal, mají tři manuály a 46 rejstříků.
Praha 2 byla spolupořadatelem zmíněného koncertu mistra Jakuba Janšty, záznam koncertu vyjde na nosiči CD. Pondělní mše se za městskou část účastnili starostka Jana Černochová, tajemník Úřadu MČ Praha 2 Michal Kopecký, a někteří radní či zastupitelé. Starostka také převzala pamětní medaili ke 125. výročí kostela jako poděkování za spolupráci radnice a farnosti.

Text a foto: kav


Zveřejněno: 09.10.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout