Vltavan slaví 130. let existence

Letos slaví spolek Vltavan 130. narozeniny. Přípravy oslav jsou v plném proudu. Ještě předtím, než se 15. června vpodvečer odbude slavnostní bohoslužba v plaveckém kostelíku Nejsvětější Trojice v Podskalí a 16. června ohlásí začátek oslav již v sedm hodin ráno tzv. Budíček vltavanské hudby v Podskalí a na Vyšehradě, sejde se v Praze ve dnech 7. – 10. června valná hromada Mezinárodní vorařské asociace. Do této asociace vstoupil Vltavan Čechy (což je zastřešující organizace vltavanských spolků mezi něž patří pražský Vltavan, Vltavan Štěchovice, Vltavan Purkarec a Vltavan Davle) před dvěma lety a byl to jistě správný krok. Vždyť voraři mají své spolky i ve Francii, Slovinsku, Rakousku, Finsku či Německu a tak si jejich členové mohou vzájemně doplňovat sbírky historických materiálů a také předávat zkušenosti ze své současné činnosti.
Ale zpět k historii: Vltavan byl založen 11. 6. 1871 v hostinci U Hejduků v Podskalí jako podpůrný spolek a jeho hlavním posláním, jak praví tehdejší stanovy, bylo podporovat členy v nemoci, poskytovat pohřebné, podporovat jejich vdovy a sirotky. Členem Vltavanu se mohl stát jen „pražský plavec, rybář a pobřežný v Praze, a pak v okresích Karlínském a Smíchovském bydlící…“ V čele stál předseda a další významnou funkci zastával protektor, což býval většinou nejbohatší a nejváženější z plavců (také nejvíce přispíval do společné pokladny) a který rozsuzoval pře mezi plavci. Zajímavostí je, že po II. světové válce byl název této funkce nahrazen slovem ochranitel. Plavci si zakládali na tom, že čestným členem spolku býval vždy pražský primátor. Prvním z celé řady byl František Dittrich, který také věnoval velkou částku do tzv. praporečního fondu, takže Vltavan měl již do roka svůj vlastní prapor. Spolek sice nemá kroniku, ale tzv. Knihy zápisů jsou pečlivě vedeny již od jeho založení, jen v r. 1940 se v této knize hovoří o „utlumení činnosti“. Po roce 1948 fungoval Vltavan pod křídly odborů a svou životaschopnost osvědčil i po zrušení voroplavby. Soustřeďuje se nyní na vlastivědnou činnost, snaží se uchovat živé svědectví na folkloristickou minulost Prahy. Tuto skutečnost dokládá i to, že spolkový kroj nedoznal od svého vzniku změn. Je velmi malebný a traduje se, že jeho vzorem byly uniformy francouzského a italského obchodního loďstva. Nebylo by to nic divného, mezi jmény prvních členů spolku se objevují např. jména Chevalier či Marat (archiváři spolku předpokládají, že to byli uprchlíci z dob občanských nepokojů ve Francii). Zpočátku se „Vltavané“ mezi sebou oslovovali jako „občané“. Až po několika letech se toto označení změnilo a od té doby jsou členové spolku „bratry“ a „sestrami“.
Jak již bylo úvodem naznačeno, oslavy výročí budou opravdu velkolepé. Z programu ještě vyjímáme, že 16. června se uskuteční od 9:30 slavnostní průvod, do kterého jsou pozváni např. starosta naší městské části a zástupci spřátelených spolků. Průvod zastihnete na Výtoni, Vyšehradské třídě, na Karlově náměstí a ukončen bude u Novoměstské radnice, v jejíž historických prostorách se bude konat slavnostní schůze. Oslavy vyvrcholí společnou zábavou v hostinci U Fleků, kde zahrají k poslechu a k tanci kapely vltavanských spolků.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout