Volby 2002... důležité informace pro voliče

Doplňujeme informaci z minulého čísla o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají v pátek 14. 6. 2002 (14:00 – 22:00) a v sobotu 15. 6. 2002 (8:00 – 14:00). Městská část Praha 2 je rozdělena na 45 volebních okrsků. Hranice okrsků se nemění, ale dochází ke změně v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ZŠ Sázavská 5 týkající se 6 volebních okrsků: ty budou mít nyní sídlo v budově Arcibiskupského gymnázia v Korunní 2 (viz seznam volebních okrsků, kterých se tato změna týká).
Změna místa konání voleb ve volebních okrscích 42, 43, 44, 48, 53 a 54 (dříve v ZŠ Sázavská 5):
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 42 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Chopinova 14, 20, 22, 24, 26; Krkonošská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; Na Švihance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Slavíkova 15, 19, 21, 23, 27, 29; Vozová 4, 6, 8.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 43 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Čerchovská 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Chopinova 2, 4, 6, 8; Mánesova 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; nám. Jiřího z Poděbrad 5; Polská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Slavíkova 1, 3, 5, 9, 11, 13.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 44 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Mánesova 67, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; nám. Jiřího z Poděbrad 2; Polská 44, 46, 48; U Kanálky 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12; Vinohradská 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 48 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Budečská 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Korunní 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Moravská 1, 3, 5; Sázavská 12, 14, 16, 22, 24; Slezská 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Šumavská 26, 28, 30, 31, 32, 33; U Tržnice 4, 6; Vinohradská 52, 54.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 53 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Budečská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Francouzská 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33; Korunní 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Moravská 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22; Sázavská 4, 6, 8; Slovenská 1, 3, 5, 7; Šumavská 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 54 je místnost v Gymnáziu Korunní 2 pro voliče bydlící na adrese: Americká 20, 22, 24, 26, 30; Blanická 4, 6, 8, 9, 12; Francouzská 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22; Korunní 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Sázavská 1, 3, 5, 9, 11, 17, 19; Slezská 4, 6, 8, 10, 12; Varšavská 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Záhřebská 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Při vydávání voličských průkazů bude od čtvrtka 30. 5. 2002 do středy 12. 6. 2002 na ÚMČ Praha 2, v hale v Jugoslávské 20 prodloužena pracovní doba:
čtvrtek 30. 5. 2002: 8:00 – 16:00; pátek 31. 5. 2002: 8:00 – 14:00; pondělí 3. 6. 2002: 8:00 – 18:00; úterý 4. 6. 2002: 8:00 – 18:00; středa 5. 6. 2002: 8:00 – 18:00; čtvrtek 6. 6. 2002: 8:00 – 18:00; pátek 7. 6. 2002: 8:00 – 16:00; pondělí 10. 6. 2002: 8:00 – 19:00; úterý 11. 6. 2002: 8:00 – 19:00; středa 12. 6. 2002: 8:00 – 16:00
Požadavky na přenosnou volební schránku (tzv. „volební urnu”) lze nahlásit na následujících telefonních číslech: 22 51 57 39 a 22 51 45 36.

Podrobnější informace: informační kancelář ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20 nebo www.praha2.cz

V den voleb se vypravte do příslušné volební místnosti podle svého bydliště. Nezapomeňte si vzít občanský průkaz a také hlasovací lístky, které vám byly doručeny do tří dnů před volbami. Jestliže hlasovací lístky zapomenete, nic se neděje: volební komise vám je na základě občanského průkazu vydá znovu. Komise vás zapíše a vydá vám orazítkovanou obálku. Za plentou vyberete z nabízených kandidátek právě jednu, kterou vložíte do této obálky a vhodíte do urny. Více kandidátek v obálce činí váš hlas neplatným! Na kandidátce můžete přidělit své preference, tedy zakroužkovat konkrétní jména těch kandidátů, kteří jsou vám sympatičtí. POZOR! Oproti minulým letům je zde výrazná změna: Máte možnost přidělit jen dva preferenční hlasy, při vyšším poštu zakroužkovaných se počítá, jako byste nepreferovali nikoho! Další změnou je to, že vaše preferenční hlasy mají vyšší váhu než dříve. Oproti dřívějším 10 % dnes potřebuje kandidát pouhých 7 % preferenčních hlasů, aby se posunul na čelo kandidátky.   


JUDr. Václav Soudský, odbor správních agend

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout