Volné byty MČ Praha 2

Praha 2, Belgická 8, od 14. 5. do 14. 6. 2002 do 14:00, SF – IS REAL
I. kategorie, 6. nadzemní podlaží (5. patro), po pí Urbanové, pokoj + předsíň, koupelna s WC, celková plocha 24,35 m2. Byt je po standardních úpravách.
Praha 2, Gorazdova 19, od 14. 5. do 14. 6. 2002 do 14:00, SF – Haspra
I. kategorie, 1. nadzemní podlaží (přízemí), po pí Tovarové, kuchyň + pokoj, předsíň, koupelna s WC, celková plocha 40,49 m2. Nájemce provede úpravy bytu vlastním nákladem.
Praha 2, Mánesova 20, od 14. 5. do 14. 6. 2002 do 14:00, SF – Centra
I. kategorie, 6. nadzemní podlaží (5. patro), č. b. 34 – po pí Hönichové, kuchyň + pokoj, předsíň, WC, koupelna, terasa, celková plocha 38,40 m2. Byt je po standardních úpravách.
Praha 2, Rumunská 3, od 14. 5. do 14. 6. 2002 do 14:00, SF – Realit EM Servis
II. kategorie, 1. nadzemní podlaží (přízemí), po p. Chalupském, kuchyň + pokoj, předsíň, WC, koupelna, celková plocha 52,59 m2. Nájemce byt upraví na vlastní náklady.

Prohlídky bytu umožní po telefonické dohodě jednotliví správci obecních bytů. Nabídku s uvedením závazné výše nájmu doručte v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, do stanoveného termínu. Další podrobnosti na úřední desce ÚMČ Praha 2 nebo na internetu: www.praha2.cz.

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout