Výběrové řízení - poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu NR

Výběrové řízení 1/2018 k podání cenové nabídky  na poskytování bezpečnostních a informačních služeb v objektu Novoměstské radnice.

Služby budou poskytovány 30 kalendářních měsíců, pravděpodobný termín od 1.3.2018 do 31.8.2020.

Veškeré informace a podklady k výběrovému řízení jsou ke stažení v příloze.

Obhlídka objektu bude probíhat ve dnech 9. 1. 2018 až 31. 1. 2018. Účast na obhlídce domluvte v dostatečném předstihu s panem Vojtěchem Paluskou tel: 725 340 186

Posledním dnem doručení nabídky je 6. 2. 2018 ve 12:00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7. 2. 2018 v 11:00 hod. v Konšelském salonku Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Otevírání obálek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci za uchazeče.

VŘ_ostraha_2018_NR_def3.docx

příloha_č._1_VŘ_ostraha_objektu_2018_def3.docx

Příloha_č_2_2018k_VŘ12017_smlouva_def3.docx
Zveřejněno: 09.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout