Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2


jesle

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000264

MČ Praha 2 realizuje projekt s názvem „Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2“ s finanční podporou z ESIF v rámci OP PPR (více o programu zde: http://penizeproprahu.cz/). V rámci projektu dojde k vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v objektu MČ Praha 2 na adrese Na rybníčku, Ječná 29/529, č. parcely 2165. Bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor, přístavba objektu za účelem navýšení potřebné kapacity a úprava venkovních prostor. Nově vzniklé zařízení bude provozováno dle zákona o dětské skupině a jeho kapacita bude činit 40 míst (2 dětské skupiny po 20 místech). Zařízení bude provozováno Centrem sociálních služeb Praha 2 (CSS). Projekt bude realizován do konce října roku 2018.

Cílem projektu je podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi prostřednictvím vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Složení realizačního týmu projektu je následující:

1)  Hlavní manažerka projektu a kontaktní osoba: JUDr. Andrea Horáková, MPA, tel.: 236 044 366, e-mail: andrea.horakova@praha2.cz
2)  Věcná manažerka projektu: PhDr. Hana Dostálová
3)  Finanční manažerka: Ing. Hana Ferencová

 

AKTUALITY

Projekt Vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2 je ve fázi realizace

1. 6. 2017

Byla podepsána smlouva o financování s datem nabytí účinnosti 29. 6. 2017

13. 7. 2017

Stavební práce pokračují dle stanoveného harmonogramu

11. 8. 2017