Vyhlášení soutěží MŠMT - předání cen vítězům obvodních kol pro Prahu 2