Vyhrazená parkoviště

V současné době dochází k velkému nárůstu neoprávněného používání vyhrazených parkovišť. Stát se snaží pomoci našim tělesně postiženým občanům a umožňuje jim zažádat si o bezplatné vyhrazené parkoviště pro jejich osobní vozidlo, ale takto získané parkovací místo nemají možnost díky bezohledným řidičům často ani použít. To samé platí u vyhrazených parkovišť právnických osob, které za něj řádně platí pronájem.
Chtěl bych touto cestou upozornit, že jde o porušení § 27 a § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a proto jediná možnost, jak čelit těmto nešvarům, je obrátit se na PČR; ale díky legislativě je tato možnost nápravy velmi omezená.
Jsem přesvědčen, že sebelepší předpisy samy o sobě nesplní své poslání, když my všichni jako účastníci silničního provozu, ať v roli řidičů či chodců, nebudeme jednat v souladu se základními pravidly silničního provozu, respektovat právní normy, nebudeme mít potřebnou míru ohleduplnosti a sebekázně.

Josef Gál, vedoucí odboru dopravy

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout