Vyšehrad ve znamení velkých událostí

Letošní oslavy svátku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byly výjimečné hned z několika důvodů: povýšení kapitulního chrámu na menší baziliku, sté výročí dokončení přestavby chrámu v neogotickém stylu a odhalení sochy realizátora myšlenky regotizace, probošta Karlacha.
Oslav se zúčastnily významné osobnosti; pozvání kapituly přijal i prezident ČR Václav Klaus s chotí. Připomněl si apoštoly Petra a Pavla, položil věnec u památníku 1. českého krále Vratislava, navštívil Slavín a zúčastnil se odhalení sochy probošta Karlacha. Za naši městskou část se slavnosti zúčastnil starosta Michal Basch.
Tou nejdůležitější událostí je povýšení kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na menší baziliku (basilica minor); příslušný dekret, vydaný papežem Janem Pavlem II., byl přečten při slavnostní mši v neděli 29. června.
Letos také uplynulo sto let od dokončení regotizace kapitulního chrámu. Právě v den výročí, na svátek sv. Petra a Pavla, byla v Karlachových sadech odhalena socha vyšehradského probošta Mikuláše Karlacha. Tato výrazná osobnost se podstatně zasloužila o současnou podobu Vyšehradu. Probošt Karlach byl nejen iniciátorem regotizace chrámu sv. Petra a Pavla, ale měl také na starosti veškeré stavitelské práce a parkové úpravy ve vyšehradském areálu. Stal se „hnacím motorem“ a realizátorem myšlenek svého předchůdce probošta Štulce, který měl o přestavbě Vyšehradu jasnou představu, nestihl ji však uskutečnit.
Autorem Karlachovy sochy je akademický malíř Pavel Malovaný (mj. zhotovil pamětní desku Jana Masaryka, je spoluautorem sousoší legionářů, v Jižních Čechách vytvořil sousoší na památku padlých amerických vojáků). Na soše probošta Karlacha pracoval zhruba jeden rok. „V žádném případě jsem se nesnažil o stylizaci; chtěl jsem ztvárnit silnou osobnost, z níž vyzařuje dynamika a síla,“ říká sochař. Jako materiál použil božanovský pískovec, z něhož byl postaven např. Karlův most.
Přestavbu kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla v neogotickém stylu zahájil v letech 1885 – 1887 architekt Alois Mocker, mj. stavitel kostela sv. Ludmily. Po Mockerově smrti dílo dokončil jeho asistent F. Mikš, který barokní průčelí nahradil neogotickým a nechal postavit dvě štíhlé šedesátimetrové věže. V této podobě kapitulní chrám (dnes již menší baziliku) známe dnes.    

Text a foto: len

Zveřejněno: 08.07.2003 – support@publix.cz
Vytisknout