Výsledek veřejné soutěže č. IV./2018 o nájem obecních bytů se smluvním nájemným na území městské části Praha 2

Výsledek veřejné soutěže č. IV./2018 o nájem obecních bytů se smluvním nájemným na území městské části Praha 2
Zveřejněno: 21.11.2018 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 27.02.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout