Výstava Graffiti ve městě

Do konce července probíhá v Galerii Town na Starém Městě výstava Graffiti in Town/Graffiti ve městě. Návštěvníky chce informovat o problémech magistrátu se sprejery, kteří svými „nepřehlédnutelnými projevy“ poškozují kulturní památky, majetek města i Pražanů a většinu tím vizuálně obtěžují.
Výstava prezentuje údaje o finančních prostředcích, které město vynaložilo na odstraňování graffiti a na 130 fotografiích pořízených v Praze, Hannoveru, Mnichově a v Berlíně pak ukazuje jejich nejrůznější formy. Magistrát zdůrazňuje, že expozice v žádném případě nemá ambice posuzovat hranice umění a vandalismu, ani samotné graffiti propagovat. Chce mj. ukázat jejich zdařilé provedení vhodné pro právě připravované volné, pro obě strany přijatelné legální plochy a vzkázat vandalům, že jejich „projevy“ nebude v budoucnu tolerovat. Expozice nejen odkrývá uvedený problém, ale umožňuje také lépe pochopit souvislosti vzniku tohoto fenoménu a dává příležitost k veřejným diskusím na toto téma. Stala jsem se svědkem řady ostrých výměn názorů návštěvníků, kteří si přímo mezi výstavními panely sdělovali své „pro“ i „proti“. Ačkoliv převládalo generační neporozumění, jedno měli všichni společné: nikdo nepochyboval o tom, že je špatné, pokud výtvory sprejerů poškozují cizí majetek a kulturní památky. U Pražanů však výstava může vyvolat mnohé otázky, jako např.: Mohu já osobně udělat něco pro řešení tohoto problému? Jeden z mladičkých návštěvníků mi řekl: „Tahle výstava nic neřeší. Co jsou graffiti stejně nepochopíte a zákaz writingu budeme porušovat“. Hovořila jsem také se studentkou gymnázia, 17letou Markétou z Prahy 2. Ta mi svůj vztah ke graffiti vysvětlila takto: „Je to především umění, naprosto ojedinělý jev a výrazový prostředek lidí, kteří se nehodlají jen tak smířit s povrchní a konformní společností“. Po rozhovoru s Markétou jsem si naplno uvědomila, že řešení problému s graffiti není a nebude jen v zákazech a postizích.

nika

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout