Výstava o československém odboji

Fotografickou výstavou „My jsme to nevzdali“ se městská část Praha 2 připojuje k letošním oslavám Českého národního povstání a konce 2. světové války v květnu 1945. Zahájena byla 5. května 2014, v den 69. výročí vypuknutí povstání, a po celý květen bude ve výstavních prostorách radnice (nám. Míru 20) volně přístupná v návštěvní době úřadu.

Na vernisáži vystoupili s projevy, hodnotícími význam květnových dnů roku 1945 v naší historii, starostka Jana Černochová, ředitelka Muzea Policie České republiky Marcela Machutová, ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan a předseda OV Československého svazu bojovníků za svobodu pluk. v. v. Emil Šneberg.

Vzpomínková výstava „My jsme to nevzdali“ je věnována domácímu i zahraničnímu odboji od podepsání Mnichovské dohody do konce 2. světové války. Vystavené dokumenty a fotografie se týkají především území Prahy 2. Mnohé z nich dokládají, že bylo dost takových, kteří našli odvahu vzepřít se diktátu doby a režimu.

Část expozice ukazuje i to, jak se tenkrát žilo, vystaveny jsou například protektorátní potravinové lístky. Ukázku dobových uniforem mohou návštěvníci vidět na dvou vojenských figurínách. Výstava je volně přístupná. Pořádá ji městská část Praha 2 ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Muzeem Policie ČR a Českým rozhlasem.

Text: red, foto: sun


Zveřejněno: 05.05.2014 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 05.05.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout