Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. ODÚR-OÚR/2018/01 s názvem „Architektonická studie rozšíření objektu - sady Bratří Čapků 2508/1, parc. č. 2819/2 a část parc. č. 2819/1 , k. ú. Vinohrady, Praha 2“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. ODÚR-OÚR/2018/01 s názvem „Architektonická studie rozšíření objektu - sady Bratří Čapků 2508/1, parc. č. 2819/2 a část parc. č. 2819/1 , k. ú. Vinohrady, Praha 2“

Příloha 1 Čestné prohlášení (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Příloha 2 Zobrazení (dokument ke stažení ve formátu PDF)
Zveřejněno: 13.03.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout