Z historie boje Prahy 2 proti hazardním hrám

hazard
Prvním významným pokusem eliminovat hazardní hry v hlavním městě byla obecní vyhláška, jejíž vznik iniciovala starostka Prahy 2 Jana Černochová. Dne 1. ledna 2008 tak vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, stanovující místa a čas, na nichž lze provozovat výherní hrací přístroje. Před tímto datem bylo na území Prahy 2 celkem 105 provozoven, včetně kasin. Do této regulační vyhlášky navrhla Praha 2 zařadit 101 provozoven s výherními hracími přístroji (VHP) na svém území. Počet VHP povolených městskou částí tehdy představoval 963, počet interaktivních videoloterijních terminálů (IVT) povolených ministerstvem financí 17.

Od1. října 2010 není v regulační vyhlášce hlavního města na území městské části Praha 2 navrženo ani jedno místo, kde by bylo možné provozovat výherní hrací přístroje.

Významným mezníkem v boji proti hazardu se stal 1. leden 2012, kdy nabyla účinnosti nová vyhláška hlavního města, vztahující se i na hry povolované Ministerstvem financí. Na území naší městské části v ní opět nejsou navržena žádná místa, na nichž by bylo možné tyto hry provozovat. Praha 2 tak potvrzuje svůj nekompromisní postoj – je jednou z mála pražských městských částí, prosazujících „nulovou toleranci“. Tato politika dlouhodobě nachází shodu napříč politickým spektrem v zastupitelstvu druhé městské části.

 

Počet výherních hracích přístrojů povolených ÚMČ Praha 2 v letech 2005–2015

graf

Zveřejněno: 22.05.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout