Z historie vinohradnictví v Praze

V Praze začaly vinohrady vznikat a rozvíjet se za doby Karla IV: v roce 1358 panovník přikázal založit na návrších kolem Měst pražských vinice, jež pokryly úbočí vrchu Vítkova a táhly se územím dnešních Vinohrad a dále ke Karlovu. Praha a její okolí se tak ve své době stala největší vinařskou oblastí v Čechách.
Zejména vlivem třicetileté války se stav vinic horšil - sto let po třicetileté válce již vinice zabíraly jen asi 1/5 původní plochy. Jejich konečný zánik přineslo obléhání Prahy pruskou armádou v roce 1757. V 19. století se objevily neúspěšné pokusy pražské vinice obnovit. Znovuzřízení vinohradů se pro některé pražské městské části stalo významným prvkem městské krajiny a zároveň i otázkou prestiže.
V současné době jsou v našem hlavním městě 4 vinice. V Praze 2 je vlastníkem vinice v Havlíčkových sadech (Gröbovka) naše městská část: v roce 1992 najala zkušeného vinohradníka Antonína Turečka, který spolu se svou ženou postupně vysázel dvanáct tisíc keřů, z nichž první začaly rodit po čtyřech letech. Vinohradská vinice má rozlohu 1,5 hektaru. V loňském roce A. Tureček sklidil dvanáct tisíc kilogramů hroznů, z nichž většina byla prodána mělnickým vinařům. Letos si městská část dala hrozny zpracovat a toto víno se v době vinobraní prodávalo na náměstí Míru. Další vinice jsou v Tróji (má dvě části a dva správce: vinici Salabku vlastní soukromá firma a svatou Kláru spravuje pražská botanická zahrada, dále ve Vysočanech (vinice Máchalka) a také v Modřanech.

van

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout