Za branou Malého Vinohradského

Malé Vinohradské divadlo je skupina osmi vrstevníků – absolventů herecké školy, kteří se na území Prahy 2 snaží vybudovat s požehnáním a také grantovou podporou této městské části novou scénu s vidinou místa, kam se sousedé chodí setkávat. O divadelních prázdninách se událo několik věcí, které celé vznikající divadlo posunují dál v realizaci plánů.
Stále více konkretizujeme náš projekt, který by měl interaktivním způsobem přiblížit různým ročníkům škol právě probíranou látku. Zkouší se a doplňuje. A paradoxně kvůli tomu, že naše scéna není stále dobudována, vzniká velký klad celé této sady představení. Připravujeme ji tak, aby se bez problému dala realizovat kdekoliv, tedy také přímo na školní půdě. Brzy se již setkáte s Faustem, Don Quijotem, Malou mořskou vílou….
Již před prázdninami jsme povědomí o našem divadle začali šířit účastí na kompletní šňůře festivalu Mezi ploty (Plzeň – Brno – Praha). A v srpnu jsme do Plzně znovu zavítali na festival Na ulici, a to s Macourkovými pohádkami, kterými mimochodem otevřeme i letošní pražskou sezónu.
Navštívili jsme také Kuks a již příští rok nás zde můžete potkat na divadelní exkurzi „mezi neřestmi a ctnostmi“.
V první polovině srpna se celý divadelní spolek zúčastnil každoročního letního svátku amatérského i profesionálního divadelního světa – Jiráskova Hronova. Přivezli jsme tam nejen svou již tradiční (a přitom na evropské poměry velmi netradiční) hru Na Křížovém vrchu – pekingská opera. Zúčastnili jsme se též celého festivalu s vlastním workshopem „Divadlo mezi východem a západem“.
A konečně, dostáváme se domů. Než se zdaří otevřít pro veřejnost scénu v Záhřebské ulici (čemuž brání hlavně nedostatek financí na nutnou rekonstrukci, místo slouží zatím jen jako zkušebna, základna a sklad kostýmů), připravili jsme systém vystupování po Praze tak, aby každý věděl, kde nás hledat. Tedy systém pravidelných termínů na několika stálých místech. Úplně kompletní bude k nalezení na našich internetových stránkách: www.male-vinohradske.com.
Na stránkách naleznete také informace o našem repertoáru a mimo jiné také o kurzech pro veřejnost, jejichž cílem je zlepšení rétorických a komunikačních schopností, osmělení se a možná i návod, jak naložit s trémou, průnik do techniky hraní divadla…
A pro ty, kteří elektronické komunikaci příliš neholdují: Náš kompletní program najdete každý měsíc v pražském Kulturním přehledu!
A snad už bude také jednou konec stěhovavého života a pak už vždy na Vinohradech na shledanou!!!

Martina Prášilová, Malé Vinohradské divadlo

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout