Za odpad nebudeme platit „na hlavu“

Praha se vrací k systému poplatků „za popelnici“, který se v hlavním městě uplatňoval až do konce loňského roku. Město bude likvidaci odpadu i nadále dotovat ve výši 10 %. Plátcem poplatku za odpad přestává být každý jednotlivý Pražan, k 1. lednu 2003 se jím stává vlastník objektu, tj. „fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt, je jeho správcem nebo má k němu právo hospodaření, vlastníkem objektu je dále správce společenství vlastníků“. Vlastníci nemovitostí obdrží prohlášení plátce poplatku ještě v letošním roce, aby se zaregistrovali, splatnost poplatku je stanovena zpětně ve dvou splátkách. Za první pololetí kalendářního roku do 15. června příslušného roku a za druhé pololetí do 15. prosince příslušného roku. Výše poplatku je závislá na počtu sběrných nádob, jejich objemu a četnosti odvozu u jednotlivých nemovitostí. Ceny jsou uvedeny v přiložené tabulce. Jednotliví občané (poplatníci) hradí příslušnou část poplatku měsíčně plátci poplatku, tj. vlastníkovi objektu.
RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru OŽP

Poplatek za komunální odpad v Kč/nádobu/měsíc

Typ sběrné     Četnost svozu   
nádoby (litry)   1 x za 14 dnů   1 x týdně   2 x týdně   3 x týdně
   70    70   126   –   –
   80   73    128   –   –
   110   85   152   283   415
   120   87    155   275   412
   240   134   247   472   671
   1100   –   876   1 634   2 408Zveřejněno: 09.12.2002 – support@publix.cz
Vytisknout