Zahájení Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici