Zasedání zastupitelstva

Páté řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 23. září na Novoměstské radnici. Byl schválen dodatek k smlouvě s nájemcem Gröbeho vily CEELI Institut, který zohledňuje, že na stavbu není potřeba vydávat územní rozhodnutí. Zastupitelé dále schválili „Aktualizaci programu regenerace pro městskou část Praha 2 se zaměřením na řešení úprav veřejných prostor“. Více o tomto programu uvedeme v listopadovém čísle. Po projednání několika bodů z oblasti majetku byla přijata zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Její plné znění, stejně jako úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 21. října 2003 od 16:00 v Novoměstské radnici.

MBr

Zveřejněno: 07.10.2003 – support@publix.cz
Vytisknout